Кад питаш раднике из извршне службе они за све оне који су без униформе кажу да су Управа. Наиме, радници извршне службе су они који носе службену одјећу и контактирају као такви с вањским свјетом, и заштитну одјећу, а то су већ оне категорије радника којима је потреба заштита на радном мјесту, и са вањским свјетом тек у нужди контактирају.

Службени документи су другачије дјелили радна мјеста: извршна служба, погонска режија и режија заједничких служби. По овој подјели моје радно мјесто је припадало извршној служби, али пошто нисам носио униформу то би се могло третирати као при извршној служби или погонска режија.

За чисту униформирану службу ја сам као и остала стручна радна мјеста припадао управи док нисам с њима дјелио судбину турнуса, колосјека, шина и скретница.

Иначе, кад се гледа организациона шема жељезнице она је много сложенија него што је речено. Најсажетије би се могло приказати тај систем “државе у држави“ у девет дјелатности:

– прва:извршна служба путничког саобраћаја,

– друга: извршна служба теретног саобраћаја,

– трећа: служба редовног одржавања,

– четврта: служба инвестционог одржавања,

-пета:служба производње за интерне потребе,

– шеста: режијске службе погона,

– седма: режијске службе управе погона или радних ораганизација,

– осма: режијска служба управе дирекција или сложене организације и

– девета: режијска управа главне дирекције или заједнице на нивоу цјеле државе.

Све ово је повезано свим могућим врстама веза у свим могућим смјеровима; вертикално, хоризоантално, кружно, елипсасто, спирално или боље речено као паукова мрежа гдје се дрхтај на било којој тачки осјећао по цјелој мрежи. Кад се узме у обзир да су се реорганизације обављале просјечно сваке четврте године по систему “контиуирано прилагођавање“онда нема потребе да се упуштамо у детаље организације која се у континуитету мјељала, из дана у дан, из године у годину, него рећи да је жељезница уствари била мала држава у држави или најблаже речено крвоток једне државне заједнице који осјећа и преноси све болести друштва. Тек толико да се схвати сложеност система у којем сам радио.


 

Advertisements